Vím, jak…: 63: Vím, jak využít hry a herní prvky k rozvoji účastníků školení – Antonín Vacek

Vím, jak…: 63: Vím, jak využít hry a herní prvky k rozvoji účastníků školení – Antonín Vacek

Antonín je jedním ze zakladatelů společnosti Mise HERo, kde je mimo jiné zodpovědný za finanční řízení společnosti. Miluje hry, a proto se zabývá návrhem her a gamifiací v oblasti vzdělávání a HR. V současné době se zabývá přípravou a řízením inovačních projektů v rámci programu Erasmus+ a navazováním a rozvojem mezinárodní spolupráce. 
Také do těchto projektů zasazuje hry a herní principy, a to za účelem podpory vzdělávacího procesu a motivace účastníků. 

Proč a jakým způsobem využívat hry a herní prvky ve vzdělávání? Jaké výhody to má pro účastníky a jaké pro lektory?