Kardiožurnál

Nejnovější postupy a nejdůležitější studie v kardiologii ve srozumitelné formě.

UvádíKardiožurnál

Všechny epizody

Kardiožurnál: Epizoda 26 – ICD

Tentokrát jsme se vrhli na velké téma – implantabilní kardioverter-defibrilátory. 

Kardiožurnál: Epizoda 25 – Ablace pulzním polem

Dozvíte se více o ablaci pulzním polem – nové elektrofyziologické metodě, která se šíří kardiocentry v Česku.

Kardiožurnál: Epizoda 24 – Kardiostimulátory

Co jsou kardiostimulátory? Jak fungují a jak nefungují? Co je pacemakerový syndrom? A znáte Twiddlerův syndrom? To vše a více v tomto dílu – aneb po roce jsme zpět jako na koni.

Kardiožurnál: Epizoda 23 – Chronické bolesti na hrudi

Koho indikovat k SKG? A hlavně – koho neindikovat k SKG? To je ta hlavní otázka, kterou zodpovíme v tomto podcastu.

Kardiožurnál: Epizoda 22 – Bolesti na hrudi

Jak přistupovat k bolestem na hrudi? Které anamnestické a fyzikální nálezy jsou k ničemu? Jak použít HEART score? Toto a mnohem víc v nové epizodě.

Kardiožurnál: Epizoda 21 – Plicní edém

V tomto díle se podíváme na to, jak se starat o pacienty s plicním edémem na urgentním příjmu, JIP či standardním oddělení. Včetně dávek léků a nastavení neinvazivní ventilace pro začátečníky.

Kardiožurnál: Epizoda 20 – Novinky z ESC 2020

Čtyři pro nás asi nejzajímavější studie z letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti.

Kardiožurnál: Epizoda 19 – STEMI

Ultimátní průvodce STEMI pro přednemocniční péči a urgentní příjmy.

Kardiožurnál: Epizoda 17 – WPW syndrom

Po AVNRT tentokrát rozebereme AVRT a další problematiku kolem WPW syndromu. Opět se zaměřujeme hlavně na přístup na urgentním příjmu.

Kardiožurnál: Epizoda 16 – AVNRT

V tomto díle se zaměříme na AV nodální reentry tachykardii. Zejména pak na to, jak tuto arytmii řešit na urgentním interním příjmu.

Kardiožurnál: Epizoda 14 – NSTEMI, část první

V první ze dvou částí proletíme definice, příznaky a vyšetření u pacientů s NSTEMI.

Kardiožurnál: Epizoda 13 – COVID; vysazovat ACEi a sartany?

Ve třinácté epizodě Kardiožurnálu zjistíte, zda má smysl vysazovat ACE inhibitory nebo sartany v době koronarovirové krize.

Kardiožurnál: Epizoda 12 – Táhni COVIDe! (Lopinavir-Ritonavir)

V prvním podcastu zaměřeném na naši novou nemesis se podíváme na studii LOTUS China, která vznikla v úvodu epidemie COVID-19 přímo v jejím epicentru. Sledovala jaký má efekt léčba lopinavirem-ritonavirem. Je to první prospektivní randomizovaná studie pro…

Kardiožurnál: Epizoda 11 – Jeden Lexaurin prosím, aneb hypertenzní urgentní stavy

V jedenácté epizodě se podíváme na zub hypertenzním urgentním stavům. Jak je diagnostikovat? Jak je léčit a hlavně jak je neléčit?
 
 

Kardiožurnál: Epizoda 10 – Ráno, nebo večer? Hygia, aneb kdy podávat antihypertenziva

V desáté epizodě Kardiožurnálu zjistíme, zda je lepší dávat antihypertenziva ráno, nebo večer. Studie, která změnila v roce 2019 naši praxi nejvíce – Hygia Chronotherapy trial – nám na tuto otázku odpoví.

Kardiožurnál: Epizoda 9 – Erekce a betablokátory

V deváté epizodě jsme se zaměřili na erektilní dysfunkci a betablokátory. Mimo jiné se dozvíte, který betablokátor je u erektilní dysfunkce “nejlepší” a k čemu se také dají použít poštovní známky. 
Poznámky naleznete na kardioblog.cz/erekce

Kardiožurnál: Epizoda 8 – Vysadit či nevysadit? TRED-HF a vysazení léčby srdečního selhání

V osmé epizodě se za pomoci studie TRED-HF pokusíme zodpovědět otázku, zda můžeme vysadit pacientům s dilatační kardiomyopatií léčbu srdečního selhání poté, co se jim znormalizuje ejekční frakce.
Poznámky naleznete na kardioblog.cz/tred-hf

Kardiožurnál: Epizoda 7 – Kazuistika, která změnila kardiologii, a Framinghamská studie

Sedmá epizoda je návratem do minulosti. Jak nás ovlivnila jedna kazuistika a proč je Framinghamská studie tak důležitá?
Poznámky najdete na kardioblog.cz/framingham

Kardiožurnál: Epizoda 6 – Observační studie

V šesté epizodě profrčíme observační studie na úrovni “začátečník”. Proč? Protože v každodenní praxi se v tom prostě musíme vyznat.
Poznámky najdete na kardioblog.cz/observacni-studie.

Kardiožurnál: Epizoda 5 – studie AFFIRM

Ve páté epizodě se zaměříme na důležitou studii, která zásadně změnila náš pohled na kontrolu rytmu a kontrolu frekvence u pacientů s fibrilací síní. Poznámky ke studii naleznete na Kardioblog.cz

Kardiožurnál: Epizoda 4 – studie PARAGON-HF

Ve čtvrté epizodě se zaměříme na poslední z nejdůležitějších studií, které vyšly na letošním kongresu ESC; studii PARAGON-HF, která porovnávala sacubitril-valsartan s valsartanem u pacientů se srdečním selháním se zachovalou EF. Poznámky ke studii nalezn…

Kardiožurnál: Epizoda 3 – studie ISAR REACT 5

Ve třetí epizodě se zaměříme na fascinující studii, která vyšla na letošním kongresu ESC; studii ISAR REACT 5, která porovnávala ticagrelor s prasugrelem u pacientů s akutním koronárním syndromem. Poznámky ke studii naleznete na Kardioblog.cz

Kardiožurnál: Epizoda 2 – studie DAPA-HF

Ve druhé epizodě se zaměříme na jednu z nejdůležitějších studií letošního kongresu ESC; studii DAPA-HF, která prokázala benefit u pacientů se srdečním selháním s redukovanou EF i přes absenci diabetu. Poznámky ke studii naleznete na Kardioblog.cz
 
 

Kardiožurnál: Epizoda 1 – studie PLATO

V první epizodě se ponoříme do studie PLATO, která zásadně ovlivnila kardiologickou praxi. Porovnala clopidogrel s ticagrelorem u pacientů s AKS. Navíc probereme několik věcí důležitých pro interpretaci všech klinických studií. Poznámky ke studii nalezne…